Slide foto cursus background MASSAGE OPLEIDINGEN

Vreeling Deep Tissue Massage

Wij bieden je een opleiding van kwaliteit.

WAAROM KIEZEN VOOR VREELING?

Deep tissue massage is een massage van de dieper gelegen bindweefsels en spieren, dit in tegenoverstelling tot bindweefselmassage waarbij de aan de oppervlakte gelegen bindweefsels en spieren worden gemasseerd. Bij deep tissue massage worden overwegend vuisten, onderamen, knokkels van de vuisten en de ellebogen gebruikt, waardoor de vingers, duimen en handen gespaard blijven. De diepte kan veelal bereikt worden door het gebruik van lichaamsgewicht. Je hoeft dus niet sterk te zijn, wat vaak gedacht wordt.

Er zijn verschillende vormen deep tissue massage. Bij vrijwel de meeste vormen wordt gebruik gemaakt van tussenstof. Dat geldt niet voor Vreeling, want Vreeling is een authentieke vorm van deep tissue massage waarbij geen tussenstof gebruikt wordt (met uitzondering van Vreeling Exposure). Daarmee onderscheidt Vreeling zich op een positieve manier van de meeste andere deep tissuevormen. Het belangrijkste onderscheid echter met alle bestaande vormen van deep tissue massage wordt gemaakt doordat behalve de dieper gelegen spieren en bindweefsels zonder tussenstof worden gemasseerd, tegelijkertijd bewust wordt gewerkt aan het herstel en versterking van het auto-immuunsysteem door doelgericht het autonome zenuwstelsel te trainen.

Kortom, door het toepassen van Vreeling:
1. Kunnen klachten aan het spier- en bewegingsapparaat ECHT verholpen worden.
2. Kan het auto-immuunsysteem versterken en stressgerelateerde klachten verhelpen

Daarnaast wordt Vreeling steeds meer ontdekt op het cosmetische vlak door schoonheidsspecialistes: Vreeling kan zeer effectief zijn het verminderen van rimpelvorming, cellulitis en striae! (Kijk voor meer informatie op www.anti-agingmassage.nl)

Wil je meer lezen over deze prachtige techniek? Ga dan verder naar opleiding of naar cursussen.

Bestel

Coaching on the job
Wil jij en je praktijk onder de deskundige loop genomen worden? Wil je jezelf verbeteren?
Nodig Pim dan uit voor een supervisiesessie. Hij zal je dan zijn deskundige en oprechte mening geven. Hij zal benoemen wat er allemaal goed gaat en ook wat er beter zou kunnen of misschien zelfs volledig ontbreekt. Dit kan confronterend zijn maar bedenk dat alles er op gericht om jou te laten groeien. En bedenk: van klanten/cliënten krijg je vaal nooit de waarheid te horen.

Pim is een grootmeester in het massageland. Met meer dan 10.000 massage uren op zijn naam, meer dan 500 studenten te hebben opgeleid, en met vele masseurs gewerkt te hebben weet je vrijwel zeker dat zijn adviezen je naar een hoger plan zullen tillen. Wees voorbereid: hij spaart je niet.

De prijs voor een feedbacksessie bedraagt 135 euro. Mocht je daarnaast (of alleen) een schriftelijke rapportage ontvangen dan betaal je daar eveneens 135 euro voor (schriftelijke rapportage beslaat ongeveer twee tot drie uur werk).

Let op: voor een coaching on the job sessie hoef je niet per sé Vreeling masseur te zijn. Maar mocht je beginnend masseur zijn dat raad ik je dit af. Want waarschijnlijk zul je de feedback nog niet kunnen begrijpen. Advies: vraag me pas als je minimaal honderd uur massage=ervaring hebt opgedaan.

 

KWALITEIT GARANTIE

Vreeling Opleidingen is volledig toegewijd in de kwaliteit van lesgeven, leren en ontwikkelingen, waardoor Vreeling garant staat voor kwaliteit van verschillende disciplines.

  • Gecertificeerde docenten

  • Topdocenten uit de praktijk
  • Flexibele opleidings data

Integraal lesgeven, groot voordeel hiervan is dat je ervaringen en resultaten kunt delen met gevorderde leerlingen die de Vreeling technieken reeds in hun praktijk toepassen.

ONZE WAARDEN

Massage neemt een steeds belangrijkere plek in in onze samenleving, zowel op het preventieve als curatieve gebied. Dat is duidelijk merkbaar aan de groei van het aantal massageopleidingen en het toenemende aantal massagepraktijken en massagewinkels.
Dit is volgens onze visie terecht, want massage kan een belangrijke rol spelen bij het fysieke en psychische welbevinden van de mens.
Tegelijkertijd zien we vanuit de politiek en de zorgverzekeraars een negatieve visie ten aanzien van niet evidence based behandelingen.
Naar onze verwachting worden alle alternatieve of ook wel complementaire behandelingen genaamd in de nabije toekomst niet of vrijwel niet meer vergoed.

Is dit beangstigend? Nee. Vanaf het ontstaan van de Vreeling opleidingen (2005) hebben wij juist gepleit voor een zelfstandig functionerende massagebranche, onafhankelijk van zorgverzekeraars met al hun veeleisende en tijdrovende administratieve regels.
Wij verwachten dat de bestaanszekerheid van kwalitatieve en effectieve massages niet van verkapte subsidievormen – wat vergoedingen door een zorgverzekeraar in zekere zin zijn – zal afhangen. Het bewijs hiervoor wordt geleverd door onze eigen ervaringen.

Want als we naar de praktijk Vreeling Massage kijken, waar Vreeling en Vreeling Exposure de meest gevraagde massages zijn, dan zien we dat onze klanten bereid zijn om het volle bedrag ervoor te betalen. Dat geeft ons voldoening. Want onze massages zijn dat waard!

Het is niet toegestaan om de naam Vreeling te gebruiken wanneer je eventueel les wilt gaan geven in Deep Tissue Massage. Dat is alleen toegestaan wanneer je de officiële opleiding tot Docent Vreeling Deep Tissue Massage met goed resultaat hebt gevolgd.

Elk behaalde certificaat geeft het recht om de naam Vreeling te gebruiken met betrekking tot de technieken die bij de naam op het certificaat staat.

Privacy Policy – Centrum te Vree 2018

Vreeling massageopleidingen is een bedrijfsonderdeel van Centrum te Vree. Via deze Privacy Policy geeft Centrum te Vree je informatie over hoe we met je persoonsgegevens omgaan. We respecteren je privacy en houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens hiervoor stelt.
Welke gegevens er worden verwerkt
We verwerken de persoonsgegevens die we via je aanmelding online, telefonisch of mondeling van je doorkrijgen.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens. We verwerken ook welke opleiding(en) of cursus(sen) je bij ons volgt. Overige informatie die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld over fysieke en/of psychische klachten worden niet verwerkt tenzij de je toestemming geeft.
Voor welke doeleinden
We gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• de verzorging en up to date houden van ons opleidingsaanbod
• de registratie en administratieve handeling van je deelname aan een van onze diensten
• de nieuwsbrief of informatie te sturen
• om je te informeren en eventuele vragen te beantwoorden
• om te voldoen aan accreditatie-eisen en wet- en regelgeving indien van toepassing
Beveiliging en bewaartermijn
We bewaren je persoonsgegevens zo lang als nodig voor de eerder genoemde doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken.
We bewaren de persoonsgegevens langer indien er omstandigheden zijn die daartoe leiden.
We delen alleen persoonlijke gegevens met externe partijen om onze diensten te kunnen verlenen en onze operationele activiteiten mogelijk te maken, of wanneer we dit wettelijk verplicht zijn. In alle andere gevallen vragen wij altijd om jouw toestemming.
Inzage, correctie of verwijdering
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar ons mailen (info@centrumtevree.nl) we zullen binnen vier weken hierop reageren.
Dien je een verzoek tot verwijdering in dan zullen we je persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.
Wijzigingen
De Privacy Policy kan gewijzigd worden. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 01-04-2018.

bel mij terug

Vreeling Nieuws

Topics van de opleiding, studenten en massagenieuws.

OPEN DAG / TERUG KOM DAGEN

foto diploma

WAT BETEKENT VREELING VOOR JE?

SLUIT JE AAN BIJ DE MASSEURS DIE DEZE PRACHTIGE OPLEIDING HEBBEN GEVOLGD

Wordt een Vreeling Masseur om je Carrière een Boost te geven.


    Bericht